Aktualności

Konieczność uzupełnienia dokumentów w ramach konkursu granty PPGR

Termin dostarczenia dokumentów do 10 grudnia 2021 r.

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sanok, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w projekcie, zobowiązani są dostarczyć do Urzędu Gminy Sanok następujące dokumenty:

Czytaj dalej

510 000 zł dofinansowania dla Gminy Sanok w ramach programu “Laboratoria przyszłości”!

“Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich, jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości organ prowadzący szkoły w Gminie Sanok otrzymał już 480 000 – zł, a finalnie otrzyma łącznie kwotę 510 000 zł na którą składają się:

Czytaj dalej

Zapraszamy na Wystawę Bożonarodzeniową!

Czytaj dalej

W ramach warsztatów wędliniarskich i wędzarniczych w Wujskiem powstała elektroniczna publikacja “Apetyt na tradycje”- do pobrania

Szanowni Państwo

W połowie listopada w WDK w Wujskiem odbyły się warsztaty wędliniarskie i wędzarnicze zrealizowane w ramach projektu pn. “Apetyt na tradycje – kulinarne dziedzictwo wsi”, dofinansowanego w ramach Karpackich Inicjatyw Lokalnych.
W ramach ww. warsztatów powstała publikacja elektroniczna, którą można pobrać i spróbować własnych sił w wyrobie wędlin.
To doskonała propozycja na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 🙂

Zapraszamy do korzystania!

Czytaj dalej

Konferencja otwierająca projekt pn. „Historia solą przyprawiana”

Gmina Sanok we współpracy z Radą Miasta Borysław rozpoczęła realizację projektu pn.: „Historia solą przyprawiana”.
Idea wspólnego przedsięwzięcia ukierunkowana została na wykorzystanie zasobów naturalnych, w celu promocji walorów turystycznych polsko-ukraińskiego pogranicza. Wspólną osią współpracy pomiędzy samorządami jest dziedzictwo związane z produkcją soli, którą pozyskiwano z tzw. źródeł solankowych.

Ta niezwykle interesująca historia obecnie jest wykorzystywana w niewielkim stopniu w promowaniu naszego regionu, dlatego istotnym jest, aby „ocalić ją od zapomnienia”.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konferencji otwierającej projekt, która odbędzie się
w dniach 01-02.12.2021 r.
w sali bankietowej „Dziedzic” mieszczącej się w P...

Czytaj dalej