Aktualności

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne, dla właścicieli nieruchomości, którzy oddają odpady w sposób segregowany, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/277/17 Rady Gminy Sanok z dnia 26 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 9.11.2017 r. poz. 3682).

Nowa stawka wyniesie 8 złotych od każdego mieszkańca.

W związku ze zmianą stawki nie będzie konieczności składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma informację o wysokości opłaty i wystarczy, że w terminie wnoszenia opłat uiści ją w wysokości podanej w zawiadomieniu. Właściciele nieruchomości, którzy nie zapłacą opłaty wyliczonej według nowej stawki, otrzymają decyzję o wysokości opłaty wyliczonej przy zastosowaniu stawki 8 zł od osoby.

Czytaj dalej

Przestępczość w oczach dzieci i młodzieży

Z trudnym zagadnieniem przestępczości zmierzyli się uczniowie szkół z terenu Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska, biorąc udział w konkursach plastycznych ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu, w ramach projektu „Przestępczość? Nie dziękuję!.  Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Czytaj dalej

XXII Wystawa “Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” – już otwarta (fotorelacja) Cz.II

zapraszamy do obejrzenie drugiej części fotorelacji z XXII Wystawy “Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” .

Czytaj dalej

XXII Wystawa “Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” – już otwarta (fotorelacja) Cz.I

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z otwartej XXII Wystawy “Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Czytaj dalej

Drogi ważne dla wszystkich

O tym jak ważna jest dobra sieć komunikacyjna wiedzą wszyscy. Mieszkaniec każdej miejscowości, liczy na bezpieczny i łatwy dojazd do swojego domu oraz miejsca pracy czy szkoły.

W 2017 r. na terenie Gminy Sanok przeprowadzono kilka bardzo ważnych inwestycji w infrastrukturę drogową. W miejscowości Płowce przebudowano drogę na tzw. „Kopań” o długości 485m. Wartość inwestycji wyniosła ok. 140 tys. zł z czego Gmina Sanok pozyskała 106 tys. zł dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Do końca roku planuje się także przebudowę drogi o dł. 780 m w miejscowości Lalin. Planowana przebudowa drogi „między osiedlami” również zostanie dofinansowana w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na to zadanie Gmina Sanok pozyskała ok. 230 tys. zł dotacji. Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace w Lalinie zakończą się w połowie grudnia.

Czytaj dalej