Aktualności

Uniwersytet Samorządności powstanie w Gminie Sanok

17 lipca w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego podpisane zostały umowy na realizację pierwszego etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, uzupełniającej Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Nowa inicjatywa ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich.

Czytaj dalej

Historie gliną malowane…w LGD Dolina Sanu

Od 1 sierpnia 2019r. Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu będzie realizować projekt pn. „Historie gliną malowane”. Zadanie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty kulturalne i artystyczne”.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Wójt Gminy Sanok informuje o dodatkowym naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok.

  1. Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie będzie udzielane do wymiany starego urządzenia grzewczego (starego kotła atmosferycznego lub kotła na paliwo stałe) na:

Czytaj dalej

Nowy lekki samochód dla OSP Strachocina

11 lipca 2019 roku w Warszawie Wójt Gminy Sanok Anna Hałas podpisała umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitancjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach projektu planowane jest nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, które jest niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Czytaj dalej

Podsumowanie spotkania z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim

14 lipca w Kostarowcach odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Sanok z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim. Podczas spotkania mówiono bardzo ważne kwestie dotyczące rozwoju gminy oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Czytaj dalej