Aktualności

Projekt „Czas na biznes!”

Projekt „Czas na biznes!” skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 29 roku życia, którzy chcieliby otworzyć własną działalność gospodarczą, są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  tj. osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, kobietami, rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci: 

Czytaj dalej

Nowoczesne szkoły w Gminie Sanok Projekt: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”

Gmina Sanok uzyskała fundusze na poprawę infrastruktury 13 szkół. Dzięki projektowi szkoły zostana wyposażone w intekatywne zestawy matematyczne i przyrodnicze oraz powstanie sala ćwiczeń w SP w Kostarowcach. 

Czytaj dalej

Otwarcie nowo powstałej siłowni w miejscowości Wujskie

22 września 2016 roku w miejscowości Wujskie Pani Wójt Anna Hałąs wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Burką, sekretarzem Gminy Pawłem Wdowiakiem, sołtyską Wujskiego Agnieszką Pastuszak oraz sołtysem Sanoczka Andrzejem Wolaninem  symbolicznie przecięła wstęgę otwarcia zewnętrznej siłowni.

Czytaj dalej

Nabór do projektu Nowa Droga

26Nabór do projektu Nowa Droga współfinansowanego ze środków realizowanego przez Centrum Promocji Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

Promesa dla Gminy Sanok w wysokości 60 tysięcy złotych. Kolejna droga w gminie z nową nawierzchnią.

Kwota 60 tysięcy złotych trafi do Gminy Sanok na realizację przebudowy drogi o nr ewid. 591 w miejscowości Kostarowce,  stanowiącej bardzo ważny ciąg komunikacyjny zarówno dla osób zamieszkujących przy drodze, jak również dojeżdżających do kościoła i cmentarza.

Czytaj dalej