Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023

W Gminie Sanok trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023. Jest to niezbędny dokument, który pozwoli sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej. Prace nad dokumentem są też okazją do wspólnej refleksji – co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania.

Gmina Sanok na zadanie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” otrzymała dotację celową w wysokości 34 650,00 zł (90%) na podstawie umowy nr RR-II.052.8.64.2016 z Województwem Podkarpackim. Wkład Gminy Sanok stanowi 10% i wynosi 3 850,00 zł.

Efektem pracy w ramach realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” będzie wieloletni prog...

Czytaj dalej

” Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz konkurs plastyczny dla Dzieci ” Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim  Konkursie Plastycznym dla Dzieci  „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. 

Czytaj dalej

Informacja ARiMR dla producentów drobiu

Czytaj dalej

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego przypominające o obowiązku złożenia sprawozdań o odpadach

Czytaj dalej

Noworoczne Kolędowanie

29 stycznia 2017 roku w sali Wiejskiego Domu Kultury w Strachocinie, odbyło się   IX Noworoczne Kolędowanie. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać najpiękniejszych kolęd i pastorałek w wykonaniu: Orkiestry Dętej z Pakoszówki, zespołu Forever Young, dzieci z Zespołu Szkół w Strachocinie oraz kapel Lisznianie i Kamraty. Gościnnie wystąpiła też kapela góralska  i zespół regionalny Orawianie z Lipnicy Wielkiej.

Na zakończenie kolędowania, Pani Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok, podziękowała zespołom za piękne kolędowanie, wręczając im pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Czytaj dalej