Aktualności

Od stycznia 2021 r. zmiana głównego rachunku bankowego w Gminie Sanok!

Czytaj dalej

XXX Sesja Rady Gminy Sanok

W poniedziałek 11 stycznia 2021 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XXX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Wiejskim Domu Kultury w Trepczy. Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 

 

Czytaj dalej

Trwa przebudowa drogi gminnej Mrzygłód-Zagródki-Końskie

Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: “Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres prowadzonych prac obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni, wzmocnienie istniejącego podłoża, wykonanie warstw podbudowy i położenie nowej warstwy bitumicznej, przeprowadzenie robót ziemnych, wykonanie odwodnienia oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Czytaj dalej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na obsługę Gminnego PSZOK w Pisarowcach

W dniu 8 stycznia 2021 r. w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach”.

INFORMACJA z otwarcia ofert

W przedmiotowym postępowaniu wziął udział 1 oferent. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonej oferty. Przedłożona oferta musi spełniać wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 328 000,00 zł.

Czytaj dalej

Czytaj dalej