Aktualności

Odkryj niepowtarzalne projekty Polska-Białoruś-Ukraina – edycja II

Ubiegłoroczna edycja konkursu „Odkryj niepowtarzalne pogranicze PBU” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku kontynuujemy tę ideę, skupiając się na tym, co najlepsze w projektach Programu PL-BY-UA. Obecnie wiele projektów może pochwalić się swoimi rezultatami. Chcielibyśmy wspólnie cieszyć się efektami Waszych wizyt w projektach i zachęcić innych do korzystania z tego, co powstało w ramach Programu.

Projekty PBU ze swojego regionu można łatwo znaleźć, korzystając z wyszukiwarki projektów na naszej stronie internetowej. Konkurs może być również inspiracją do podróży do innego regionu i odkrywania realizowanych tam projektów Programu.

Czytaj dalej

Konkurs Rady Europy „My Rights, My Voice” – Moje Prawa, Mój głos – zachęcamy do udziału!

O tym jak rozumieją swoje prawa, opowiedzą młodzi uczestnicy konkursu Rady Europy. Mogą to zrobić na wiele sposobów: za pomocą przemówienia, scenki teatralnej lub musicalowej, rysunku, czy też rzeźby. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat.

Czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców miejscowości Lalin

Czytaj dalej

Otwarcie ofert – przetarg na “Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok”

Gmina Sanok informuje, że w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 1230 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożyło dwóch oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 260 000,00 zł brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Czytaj dalej

Trwa podłączanie budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej rozdzielczej w Strachocinie

Od września 2020 r. trwają prace przy budowie sieci wodociągowej w Strachocinie. Projekt obejmuje budowę wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami o łącznej długości prawie 20 km (ponad 15 km sieci wodociągowej i 4 km przyłączy wodociągowej). Sukcesywnie trwają prace związane z podłączaniem budynków do sieci wodociągowej.
Prawie 280 mieszkańców uiściło już opłaty deklarując tym samym chęć przyłączenia.

Czytaj dalej