Aktualności

Naftowa kolebka Europy

Gmina Sanok w partnerstwie z miastem Borysław na Ukrainie będzie realizować projekt, którego głównym celem jest wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-ukraińskiego.

Zaplanowane działania przyczynią się do rozwoju oferty turystycznej i wzrostu liczby osób odwiedzających nasz region oraz do zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego związanego z przemysłem naftowym.

Czytaj dalej

“Wspólnie o funduszach europejskich” w Gminie Sanok

W wyniku pozytywnej rekomendacji Komisji Oceniającej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wesprze Gminę Sanok w realizacji działań o charakterze informacyjno – promocyjnym w zakresie funduszy europejskich (RPO/KP). Projekt przewiduje wsparcie zarówno finansowe jak i rzeczowe w ramach, którego Ministerstwo przekaże Wykonawcy materiały o tematyce dotyczącej funduszy europejskich. Projekt pn. „AKCJA INFORMACJA – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok” uzyskał dofinansowanie w ramach naboru ofert na działania informacyjno – promocyjne pn. “Wspólnie o funduszach europejskich”.

Czytaj dalej

Sukces reprezentantów UKS Karate Kyokushin Kumite Niebieszczany

W sobotę odbył się IX Międzynarodowy Turniej o Puchar Solny w Wieliczce. Na trzech matach rywalizowało 350 zawodników z Polski, Czech, Rumunii i Niemiec. UKS Karate Kyokushin Kumite Niebieszczany, reprezentowali Dawid Koczera kat. Junior do 70kg i Krzysztof Rycyk kategoria junior młodszy do 60kg.

Czytaj dalej

Kolejne pieniądze na drogi poscaleniowe

W dniu 14 maja 2019 roku Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok oraz 11 samorządowców z podkarpackich gmin w siedzibie urzędu marszałkowskiego uczestniczyło w uroczystości, w czasie której do lokalnych samorządów trafiły środki rozdysponowane przez zarząd województwa. Podczas posiedzenia Zarządu Województwa w dniu 9 maja rozdysponowano środki budżetu województwa, które pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019. Gmina Sanok otrzymała dotację w wysokości 150 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Strachocina oraz Mrzygłód. Zadanie zostanie wykonane do końca 2019 roku.

Czytaj dalej

Gminny Przegląd Piosenki Wiosenne Nutki 2019

14 maja 2019 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Srogowie Górnym odbyła się kolejna edycja imprezy muzycznej Wiosenne Nutki .

Na scenie wystąpili soliści i zespoły ze Szkół Podstawowych z Falejówki, Niebieszczan, Prusieka, Sanoczka, Strachociny, Srogowa Górnego, Trepczy i Załuża.

Za udział w imprezie wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Czytaj dalej