Aktualności

Sukces recytatorski uczennic z Trepczy w Konkursie pt. „Recytacja wierszy patriotycznych”

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku w dniu 18 maja 2017r. zorganizowało konkurs recytatorski, którego celem było podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, zapoznanie młodzieży z działalnością „Sokoła”.

Czytaj dalej

Sukces Szkoły w Pisarowcach w ogólnopolskim programie “TalentowiSKO”

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pisarowcach brała udział w ogólnopolskim programie “TalentowiSKO; talenty dodajemy, mnożymy i potęgujemy”, który był rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności.

Czytaj dalej

Szkoła to korzenie i skrzydła

7 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy Sanok odbyła się I konferencja pod hasłem „Szkoła to korzenie i skrzydła” poświęcona historii i tradycji szkół Gminy Sanok. Organizatorami spotkania były szkoły podstawowe z Załuża, Mrzygłodu oraz Pisarowiec.

Czytaj dalej

Wójt Gminy Sanok informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną zmiany w  przepisach dotyczących usuwania drzew.

Zmiany zobowiązywać będą właścicieli nieruchomości do dokonania zgłoszenia do organu, drzewa, którego obwód (na wysokości 5cm) przekroczy 50cm.

Osoba fizyczna, która będzie chciała wyciąć na swojej działce drzewa lub krzewy będzie zobligowana do zgłoszenia wycięcia drzewa lub krzewu.

Wójt przeprowadza oględziny drzewa i wydaje zgodę lub wstrzymuje wycięcie i obowiązkowo przeprowadza kontrolę w tym zakresie.

Czytaj dalej

Afrykański pomór świń na terenie Polski

W związku z niepomyślną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski,  Wójt Gminy Sanok przekazuje informacje dla hodowców trzody chlewnej oraz dla myśliwych z terenu gminy.

Czytaj dalej