Aktualności

Święto plonów w Gminie Sanok

 

27 sierpnia 2017r. w Czeteżu odbyły się Dożynki Gminne . Rozpoczęła je uroczysta Msza św. w tamtejszym  Kościele Filialnym pw. Św. Antoniego, podczas której Ks. Proboszcz Michał Błaszkiewicz poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe.

Czytaj dalej

DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA FIRM – NABÓR OD 5 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

Od 5 września br. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzić będzie I nabór na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych – subregion „SK”

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

Czytaj dalej

Piknik w Raczkowej

W niedzielę 6 sierpnia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sanok, podczas trwania lokalnej kampanii profilaktycznej pod nazwą „Trzeźwo patrzę na świat”, w miejscowości Raczkowa odbył się „Piknik rodzinny”.

Czytaj dalej

Komisja Oceny doceniła dwa wnioski Gminy Sanok

Z radością informujemy, że Komisja Oceny doceniła  wnioski :

„Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy” i „Natura łączy – rozwój Gminy Sanok oraz miasta Borysław w oparciu o zasoby naturalne” złożone przez gminę Sanok  w Programie PL-BY-UA .

Czytaj dalej

Głosujmy na inwestycję gminy Ustrzyki Dolne “Przedszkole moich marzeń” w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2017 roku

Inwestycja gminy Ustrzyki Dolne “Przedszkole moich marzeń – budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ustrzykach Dolnych”  bierze udział w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2017 roku.

Czytaj dalej