Aktualności

Targi Rolnicze AGRO-PARK 2017

Zapraszamy na X Jubileuszową edycję Targów Rolniczych AGRO-PARK 2017, które odbędą się w dniach 4-5 marca 2017 roku na terenie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. AGRO-PARK to impreza, która od lat z sukcesem integruje środowisko rolnicze,  zaskakuje imponującą ekspozycją i przyciąga tysiące zwiedzających.

[fb_button]

Czytaj dalej

Nabór kandydatów na stanowisko animatorów obiektów sportowych

Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatorów obiektów sportowych: „Orlik Prusiek” oraz „Orlik Trepcza”

Czytaj dalej

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023

W Gminie Sanok trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023. Jest to niezbędny dokument, który pozwoli sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej. Prace nad dokumentem są też okazją do wspólnej refleksji – co w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej jest pilnego do zrealizowania.

Gmina Sanok na zadanie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” otrzymała dotację celową w wysokości 34 650,00 zł (90%) na podstawie umowy nr RR-II.052.8.64.2016 z Województwem Podkarpackim. Wkład Gminy Sanok stanowi 10% i wynosi 3 850,00 zł.

Efektem pracy w ramach realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” będzie wieloletni prog...

Czytaj dalej

” Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz konkurs plastyczny dla Dzieci ” Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim  Konkursie Plastycznym dla Dzieci  „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. 

[fb_button]

Czytaj dalej

Informacja ARiMR dla producentów drobiu

Czytaj dalej