Ciekawostki

Ważny komunikat dla przedsiębiorców

Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina! Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny lub hurtowy, oferujący (objęte opłatą recyklingową) torby na zakupy z tworzywa sztucznego, zobowiązani są do 31 grudnia 2019 r. uzyskać wpis do Rejestru Bazy Danych Odpadami (BDO).

Czytaj dalej

Na sportowo jest zdrowo – Szkolny/Przedszkolny Program Wychowania Zdrowotnego

Szanowni Państwo,

zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w konkursach.

Czytaj dalej

Szkolny/Przedszkolny Klub Wolontariatu

Szanowni Państwo,

zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w konkursach.

Czytaj dalej

Konkurs Historyczny dla Szkół “Chcieliśmy tylko wolnej Polski”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w niezwykle ciekawym konkursie pod hasłem “Chcieliśmy tylko wolnej Polski!”. Wszelkie potrzebne informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dla szkół, znajdują się poniżej.

Czytaj dalej

Zależność między starzeniem się społeczeństw a biernością zawodową

Eksperci z Uniwersytetu Łódzkiego, Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa i Aleksandra Matuszewska-Janica przeanalizowali liczby podawane przez Eurostat i uważają, że procesy demograficzne są jednym z kluczowych czynników decydujących o bierności zawodowej części społeczeństwa. Ale nie jedynym.

W Europie od dłuższego czasu obserwuje się starzenie się społeczeństw. Wydłużająca się średnia długość życia w połączeniu z niskim wskaźnikiem dzietności powodują, że coraz liczniejsza staje się grupa osób w wieku emerytalnym i coraz mniejsza grupa osób w wieku produkcyjnym.

Prowadzi to w konsekwencji do powiększania się grupy osób wycofanych z rynku pracy. W badaniach Eurostatu przyczyny bierności zawodowej zostały zdefiniowane jako: choroba lub niepełnosprawność, opieka nad dziećmi lub niepełnosprawnymi dorosłymi, inne obowiązki rodzinne lub osobiste, nauka i uzupełnienie kwalifikacji, emerytura, zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy, oczekiwanie na przywrócenie do pracy (po zwolnieniu), inne przyczyny.

Czytaj dalej