Ciekawostki

Polska uboga w wodę

Przeciętne zasoby wód w Polsce wynoszą ok. 60 mld m³, co kwalifikuje Polskę do krajów ubogich w zasoby wodne.  Dla porównania wskaźnik ten w Norwegii wynosi 370 mld³, a w Niemczech 188 mld m³. Aż 1/4 całkowitego poboru wody w Polsce przypada na Mazowsze. 

 

Zasoby wód powierzchniowych w Polsce cechuje duża zmienność czasowa i terytorialna, co powoduje okresowe nadmiary i deficyty wody w rzekach. Zbiorniki retencyjne w naszym kraju charakteryzują się małą pojemnością, która łącznie nie przekracza 6 proc. objętości odpływu rocznego wód z obszaru kraju, a to nie zapewnia dostatecznej ochrony przed okresowymi nadmiarami lub deficytami wody.

Czytaj dalej

Religia nie jest przedmiotem dodatkowym

Nauczanie religii w szkołach jest obowiązkowe, jeśli rodzic lub pełnoletni uczeń złożą oświadczenie, w którym wyrażą wolę na uczestnictwo w katechezach.

 – Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej powinno zawierać wolę udziału w zajęciach z religii – tłumaczy bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. – Domaganie się deklaracji innej treści lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem: “religia (tak/nie)” jest niezgodne z obowiązującym prawem. Oświadczenie nie musi być ponawiane każdego roku. Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania.

Czytaj dalej

Urzędy nie będą profilować bezrobotnych

Powiatowe Urzędy Pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego – zakłada projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dla PUP-ów, które w większości negatywnie oceniały profilowanie, zmiana oznaczać będzie mniej biurokracji.

Obowiązkowe profilowanie bezrobotnych obowiązuje od 27 maja 2014 r. Weszła wówczas w życie nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która nakazywała zaszeregowanie bezrobotnego do jednej z trzech kategorii: profil I – bezrobotny aktywny; II – wymagający wsparcia; III – bezrobotny oddalony od rynku pracy, zagrożony wykluczeniem społecznym. Ustalenie profilu pomocy odbywa się na podstawie standaryzowanego wywiadu, prowadzonego przez pracownika PUP z bezrobotnym.

Czytaj dalej

Gabinety pielęgniarek i dentystów wrócą do szkół

Rząd przyjął projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Oznacza to, że organy prowadzące szkoły będą musiały zapewnić gabinety profilaktyki zdrowotnej dla pielęgniarek i higienistek oraz stomatologów.

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkołach bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ placówki oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj dalej

Diety przy wyborach

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła stawki dla członków komisji wyborczych w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Objaśniła również, kto powinien wypłacać należności oraz jak należy dokumentować nieobecność w pracy związaną z wyborami.

Za trzy miesiące, 26 maja odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego.
Członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługują zryczałtowane diety:

Czytaj dalej