Ciekawostki

Urzędnik zadzwoni, aby przypomnieć o wymianie dowodu

Dzięki powstającemu właśnie Rejestrowi Danych Kontaktowych poszerzy się gama usług, jakie urząd może oferować obywatelom; urzędnik będzie mógł np. zadzwonić z informacją, że kończy się ważność dowodu – informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Rejestr Danych Kontaktowych, prowadzony przez Ministra Cyfryzacji, będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych. Dziś urzędy nie mają prawa tworzyć takiej bazy, ani korzystać z danych przekazanych np. innemu urzędowi bądź w innej sprawie. Po zmianach dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, a w przyszłości także elektroniczny adres do doręczeń będziemy przekazywać do rejestru i aktualizować dobrowolnie – przy użyciu e-usługi lub podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Czytaj dalej

Uczysz się lub studiujesz? Przysługuje ci stypendium

W Polsce istnieje ponad 370 instytucji realizujących społeczne programy stypendialne skierowane do uczniów, studentów i doktorantów.

Fundacja Dobra Sieć od 10 lat aktywnie działa na rynku, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl można dowiedzieć się o programach stypendialnych oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy.

Czytaj dalej

Internetowe Konto Pacjenta

Od maja 2018 roku istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej aplikacji dostępnej pod adresem https://pacjent.gov.pl, w której w łatwy i bezpieczny sposób można sprawdzić informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach.

Aplikacja jest wciąż udoskonalana. Na ten moment można za jej pomocą odebrać i zrealizować e-receptę, zweryfikować historię wykupionych recept, mając tym samym dostęp np. do dawkowania, jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków.

Czytaj dalej

Cyfrowa majówka

Programowanie dla dzieci, e-usługi, bezpieczeństwo w internecie – Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do konkursu inicjatyw lokalnych pod hasłem “Cyfrowa Majówka”, który ma przybliżać technologie cyfrowe.

“Do naszego konkursu mogą się zgłosić wszyscy: całe szkoły, czy gminy, ale i pojedyncze, prywatne osoby. Czekamy na inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, przedszkoli, bibliotek, organizacji pożytku publicznego, domów kultury, strażaków. Jeśli prowadzisz małą lokalną firmę i chcesz się zaangażować, zapraszamy! Sołtysi i wójtowie również są mile widziani. Nie będziemy dłużej wymieniać – wszyscy czujcie się zaproszeni” – zachęca resort cyfryzacji.

Czytaj dalej

Wzajemne uznawanie dokumentów w krajach UE

Do odpisów skróconych aktów urodzenia, małżeństwa czy zgonu urzędy będą na wniosek zainteresowanych wystawiać wielojęzyczne standardowe formularze – zakłada ustawa podpisana przez prezydenta.

Od 16 lutego obowiązują unijne przepisy upraszczające procedury wzajemnego uznawania dokumentów przez urzędy w państwach Unii Europejskiej, m.in. przez zniesienie wymogu legalizacji i apostille. Prezydent podpisał 24 kwietnia ustawę, która ma zapewnić stosowanie w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

Czytaj dalej