Ciekawostki

Zależność między starzeniem się społeczeństw a biernością zawodową

Eksperci z Uniwersytetu Łódzkiego, Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa i Aleksandra Matuszewska-Janica przeanalizowali liczby podawane przez Eurostat i uważają, że procesy demograficzne są jednym z kluczowych czynników decydujących o bierności zawodowej części społeczeństwa. Ale nie jedynym.

W Europie od dłuższego czasu obserwuje się starzenie się społeczeństw. Wydłużająca się średnia długość życia w połączeniu z niskim wskaźnikiem dzietności powodują, że coraz liczniejsza staje się grupa osób w wieku emerytalnym i coraz mniejsza grupa osób w wieku produkcyjnym.

Prowadzi to w konsekwencji do powiększania się grupy osób wycofanych z rynku pracy. W badaniach Eurostatu przyczyny bierności zawodowej zostały zdefiniowane jako: choroba lub niepełnosprawność, opieka nad dziećmi lub niepełnosprawnymi dorosłymi, inne obowiązki rodzinne lub osobiste, nauka i uzupełnienie kwalifikacji, emerytura, zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy, oczekiwanie na przywrócenie do pracy (po zwolnieniu), inne przyczyny.

Czytaj dalej

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – bezpieczniej w podróży

Zanim wyjedziemy na wakacje, warto wyrobić sobie Euopejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieważ nikt nie wybiera, gdzie i kiedy zachoruje.
Darmowa karta, która zapewnia dostęp do niezbędnych, dostarczanych przez państwo usług medycznych podczas tymczasowego pobytu w dowolnym państwie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. dzięki temu będziemy mogli liczyć na opiekę na takich samych warunkach i w takiej samej cenie, jak ubezpieczeni obywatele państwa, w którym przebywamy.
Karty w Polsce wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czytaj dalej

Mapa przestępczości. Wskaźnik przestępczości w 380 powiatach

Nowy Sącz, powiat kołobrzeski oraz Wałbrzych – są na czele powiatów, w których stwierdzono najwięcej przestępstw w odniesieniu do liczby mieszkańców. Na drugim końcu skali znalazł się powiat kolbuszowski, w którym wskaźnik przestępczości jest najniższy.
GUS opublikował dane odnośnie przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych za I półrocze 2019 r. w 380 powiatach i miastach na prawach powiatu. Ogółem w Polsce w tym czasie doszło do 423 455 przestępstw, co daje 110 tego typu zdarzeń na 10 tys. mieszkańców.

Czytaj dalej

W 2018 r. ludność Polski zmniejszyła się o ponad 22 tys. osób

Na koniec 2018 r. liczba ludności Polski wyniosła 38411 tys., tj. o 22,4 tys. mniej niż w końcu 2017 r. – podał GUS. Od kilkunastu lat najbardziej wyludniają się woj. łódzkie, opolskie i lubelskie. W ostatnim roku rekordowy ubytek zanotowano  jednak w woj. świętokrzyskim.

Z najnowszego raportu GUS na temat sytuacji demograficznej Polski wynika, że w ubiegłym roku stopa przyrostu rzeczywistego była ujemna i wyniosła –0,06%. Oznacza to, że na każde 10 tys. ludności ubyło 6 osób, natomiast w 2017 r. odnotowano nieznaczny przyrost rzeczywisty – na każde 100 tys. ludności przybyła 1 osoba (–0,001%).

Czytaj dalej

Bezpłatny kurs on-line o europarlamencie z certyfikatem PAP

Czego Unia nie mogłaby dokończyć bez Parlamentu Europejskiego? – m.in. takie informacje można zdobyć podczas bezpłatnego szkolenia e-learningowego „Parlament Europejski bez tajemnic”.

Kurs składający się z czterech wykładów uruchomiony został przez Polską Agencję Prasową. Uczestnicy mogą skorzystać z opracowań: „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, „Unia dla młodych”, „Czego Unia nie mogłaby dokończyć bez Parlamentu Europejskiego”, „Czy Parlament Europejski jest ważną instytucją”.

Czytaj dalej