Ciekawostki

Terroryzm nadal zagraża krajom Unii Europejskiej

Z opublikowanego przez Europol raportu na temat sytuacji i tendencji w zakresie terroryzmu wynika, że terroryzm nadal stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tylko w ubiegłym roku siedem ataków powiodło się; zginęło 13 osób a 46 zostało rannych.

W stosunku do 2017 roku liczba ofiar terrorystów na terenie UE (62 osoby) znacznie spadła. Wzrosła jednak liczba udaremnionych prób zamachów. Państwa członkowskie UE zgłosiły w ub.r. 129 udaremnionych bądź zakończonych niepowodzeniem ataków terrorystycznych (w 2017 roku 205 prób). Poziom zagrożenia terroryzmem nie zmniejszył się – oceniono w raporcie.

Czytaj dalej

Rząd przyjął projekt ustawy o spisie rolnym w 2020 r.

Od 1 września do 30 listopada 2020 zostanie przeprowadzony spis rolny. Na terenie gminy pracami spisowymi pokieruje wójt – zakłada projekt ustawy przyjęty przez rząd we wtorek, 25 czerwca br.

Przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny projekt ustawy zapewnia podstawy prawne do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r.  Informacje o strukturze rolnictwa i gospodarstw rolnych w Polsce będą zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym będzie obowiązkowy.
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych (chodzi np. o gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.) i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (mogą to być gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne).

Czytaj dalej

Urlop pracownika. Co wlicza się do okresu pracy?

Wymiar urlopu wynosi 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy oraz sposób ustania stosunku pracy. Do tego dochodzi czas nauki.
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż trzy lata; średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, jednak nie więcej niż pięć lat.

W przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej przez absolwentów zasadniczych (równor...
Czytaj dalej

Bieszczady w górę. Wywiad z Adamem Hamryszczakiem, wiceministrem inwestycji i rozwoju

– Dzięki Programowi dla Bieszczad ten przez wiele lat zaniedbywany subregion wróci do gry – mówi w wywiadzie dla PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Program dla Bieszczad został zainaugurowany w październiku 2018 r. Uczestniczy w nim m.in. 12 gmin z tego subregionu. Wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak odpowiada z ramienia rządu za jego realizację.

Czytaj dalej

Łatwiej o żłobek

W ubiegłym roku poprawiła się sytuacja w zakresie opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3 – poinformował GUS. 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno liczba żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych (o 21 proc. ), jak również liczba miejsc (o 29,2 proc.) oraz dzieci przebywających w wyżej wymienionych placówkach (o 23,7 proc.).

Czytaj dalej