Czyste Powietrze

Program CZYSTE POWIETRZE  – Część II dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Przeczytaj – to może być rozwiązanie dla Ciebie !

Czytaj dalej

Program CZYSTE POWIETRZE  – Część I dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania   

Beneficjenci 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Czytaj dalej

Wsparcie Gminy Sanok w Programie CZYSTE POWIETRZE

Gmina Sanok podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie realizacji rządowego programu CZYSTE POWIETRZE.

Mieszkańcy Gminy Sanok chcący skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE uzyskają w Urzędzie Gminy Sanok niezbędną pomoc:

Czytaj dalej