Czyste Powietrze

Uwaga! Od stycznia 2022 r. istnieje obowiązek wymiany starego, pozaklasowego kotła na nowy!

Mieszkańcy naszej Gminy

Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Podkarpackiego nakłada obowiązek wymiany starych kotłów zakupionych przed 3 czerwca 2018 roku, niespełniających minimalnych standardów emisyjności zgodnych z 5 klasą pod względem wartości emisji zanieczyszczeń.

Czytaj dalej

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Sprawdź!

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Czytaj dalej

Program CZYSTE POWIETRZE  – Część II dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Przeczytaj – to może być rozwiązanie dla Ciebie !

Czytaj dalej

Program CZYSTE POWIETRZE  – Część I dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania   

Beneficjenci 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Czytaj dalej

Wsparcie Gminy Sanok w Programie CZYSTE POWIETRZE

Gmina Sanok podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie realizacji rządowego programu CZYSTE POWIETRZE.

Mieszkańcy Gminy Sanok chcący skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE uzyskają w Urzędzie Gminy Sanok niezbędną pomoc:

Czytaj dalej