e-misja

Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok

Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 127 tys. zł na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 228 mieszkańców Gminy Sanok w wieku 25-74 lata. Pozyskane środki  w całości pokrywają koszt realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj dalej