Gmina Sanok bez smogu – wymiana pieców c.o. i kotłów

Mamy wolne miejsca! Nabór uzupełniający – wymiana kotłów

Gmina Sanok ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” z unijnym dofinansowaniem do 85% kosztów kwalifikowanych. Wymianie podlegają stare, tradycyjne piece na paliwo stałe (drewno, węgiel) na wysokosprawne kotły gazowe lub biomasę (pellet).

Czytaj dalej

Gmina Sanok bez smogu – przetargi na montaż nowych kotłów ekologicznych

Gmina Sanok ogłosiła przetargi na dostawę i montaż nowych ekologicznych kotłów dla mieszkańców gminy w ramach projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”.
W ramach dwóch zadań zamontowanych zostanie 44 kotły gazowe, 45 kotłów opalanych biomasą oraz 6 kotłów na ekogroszek oraz 35 zasobników na wodę użytkową. Wszystkie urządzenie będą spełniać najwyższe standardy ekologiczne.

Czytaj dalej

Piece na ekogroszek – nabór uzupełniający

Gmina Sanok ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” z unijnym dofinansowaniem do 85% kosztów kwalifikowanych.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy gminy Sanok, którzy chcą wymienić tradycyjny kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno) na automatyczny kocioł na ekogroszek 5 klasy spalania i spełniają następujące warunki:

Czytaj dalej

Piece na ekogroszek

Gmina Sanok ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”. Osoby chętne otrzymają do 85% dofinansowania do nowego kotła na ekogroszek.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:

Czytaj dalej

Lista rankingowa uczestników do projektu “Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III.Czysta Energia DZIAŁANIE 3.3. Poprawa Jakości Powietrza

Lista rankingowa uczestników do projektu “Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III.Czysta Energia DZIAŁANIE 3.3. Poprawa Jakości Powietrza

Czytaj dalej