Inwestycje dofinansowane z Budżetu Państwa lub Państwowych Funduszy Celowych

Wykonano nową nawierzchnię na drodze “w kierunku domków letniskowych” w ZAŁUŻU

W ramach otrzymanej za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej z budżetu państwa, Gmina Sanok wykonała zadanie pn.: „Remont drogi nr 117427R „w kierunku domków letniskowych” w miejscowości Załuż w km 0+700 – 1+300”. Realizowane zadanie obejmowało remont nawierzchni uszkodzonej w wyniku powodzi. Przyjęta technologia polegała na mechanicznym wykonaniu warstwy kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie. Nową nawierzchnię położono na długości 600 mb.

Czytaj dalej

Zakończono remont drogi “Na Białą Górę” w miejscowości Trepcza i Międzybrodzie

Zakończono prace związane z realizacją inwestycji pn. „Remont drogi “Na Białą Górę” w miejscowości Trepcza oraz Międzybrodzie w km 0+000 – 2+000″. Wykonanie zadania było możliwe dzięki dotacji celowej w wysokości 214 047,00 zł pozyskanej z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całość inwestycji wyniosła 305 781,73 zł.

Czytaj dalej