Unijne 2014-2020

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Tytuł Projektu:       Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Czytaj dalej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok” realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 44,568km w m. Bykowce, Wujskie, Załuż, Markowce oraz budowa sieci wodociągowej o długości 65,88km w miejscowości Płowce.

W wyniku realizacji projektu nastąpi: podłączenie 1322 osób do sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 306 osób 970 budynków) do sieci wodociągowej.

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 8 902...

Czytaj dalej

Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko

pasek_rpo_efrr

Tytuł Projektu:       Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”

Program:                      Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa:    II Cyfrowe Podkarpacie

Działanie:              Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

 

Całkowita wartość Projektu 1 476 984,00 PLN

Kwota dofinansowania:       1 250 417,99 PLN

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 2018-03-31r..

Ogólny opis projektu:

Cel projektu: Celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego (dalej: ISP) przez gmi...

Czytaj dalej

Poprawa infrastruktury oświaty na terenie Gminy Sanok

pasek_rpo_efrr

Tytuł Projektu:       Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”

Program:                      Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa:

Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna

Działanie:              6.4 Infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie:         6.4.3 Szkolnictwo ogólne

 

Całkowita wartość Projektu 1 098 451,26 PLN

Kwota dofinansowania:         927 635,81 PLN

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30-11-2017 r.

Ogólny opis projektu:

Cel projektu: Poprawa warunków edukacji 13 placówek edukacyjnych na terenie gminy Sanok poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wspierających kształtowanie kompetencj...

Czytaj dalej