Unijne 2014-2020

Scenariusze zajęć

 

 

 

Od 1 maja można zgłaszać swój udział w szkoleniach skierowanych do osób od 25 roku życia. Zajęcia będą prowadzone na terenie gminy Sanok w godzinach popołudniowych i w weekendy.

W programie mamy siedem bloków tematycznych poświęconych tworzeniu strony internetowej, działaniom w sieciach społecznościowych, bezpieczeństwu finansów i transakcji w sieci oraz prowadzeniu biznesu on-line. Posiadamy również ofertę skierowaną do rodziców, rolników oraz osób, które chcą legalnie korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych i wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości.

Czytaj dalej

Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok

 

 

 

Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 127 tys. zł na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 228 mieszkańców Gminy Sanok w wieku 25-74 lata. Pozyskane środki  w całości pokrywają koszt realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Dolinie Sanu

 

Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrzygłód i Tyrawa Solna. Planuje się budowę 7,5 km sieci kanalizacji, 711m przyłączy i 3 przepompowni w miejscowości Mrzygłód o wartości ok. 3 mln zł oraz 7,8 km sieci kanalizacji, 960m przyłączy i 8 przepompowni o wartości ok. 2,5 mln w Tyrawie Solnej. Powyższe przedsięwzięcie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Sanok. Termin zakończenia zaplanowany jest na koniec czerwca 2019 roku.

Czytaj dalej

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Tytuł Projektu:       Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Czytaj dalej

Budowa oczyszczalni ścieków przed nami

W dniu 25 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sanok Agnieszki Haduch, podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej