Unijne 2014-2020

Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko

Tytuł Projektu:       „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”

Program:                 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa:   II Cyfrowe Podkarpacie

Działanie:              Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

 

Całkowita wartość Projektu 1 476 984,00 PLN

Kwota dofinansowania:       1 250 417,99 PLN

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 2018-03-31r..

Ogólny opis projektu:

Cel projektu: Celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego (dalej: ISP) przez gminy Sanok...

Czytaj dalej

Poprawa infrastruktury oświaty na terenie Gminy Sanok

Tytuł Projektu:       „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”

Program:                Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa:   Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna

Działanie:              6.4 Infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie:       6.4.3 Szkolnictwo ogólne

 

Całkowita wartość projektu: 1 098 451,26 PLN

Kwota dofinansowania:         927 635,81 PLN

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30-11-2017 r.

Ogólny opis projektu:

Cel projektu: Poprawa warunków edukacji 13 placówek edukacyjnych na terenie gminy Sanok poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wspierających kształtowanie kompetencji klucz...

Czytaj dalej