Własne

Mieszkańcy Gminy Sanok będą spacerować po nowych chodnikach

W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Sanok dofinansowuje budowy chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych oraz buduje chodniki przy drogach gminnych.  W większości przypadków dotyczy to dróg, które projektowane były kilkadziesiąt lat temu i budowane bez przewidywanej konieczności tworzenia ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Z tego też powodu obecne inwestycje są kosztowne i obejmują niejednokrotnie konieczność przebudowy zjazdów w celu uzyskania odpowiednich parametrów chodnika zgodnych z warunkami technicznymi.

Czytaj dalej

Wnętrze Wiejskiego Domu Kultury w Strachocinie zyskało nowoczesny wygląd

Wnętrze Wiejskiego Domu Kultury w Strachocinie zyskało nowoczesny wygląd. Przeprowadzone prace dotyczyły głównie sali widowiskowo – tanecznej. Wykonano: modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą lamp, remont sceny, podwieszono sufit, odnowiono parkiet oraz pomalowano ściany. Wykonane prace kosztowały blisko 95 tys. zł. Fundusze pochodziły ze środków własnych Gminy Sanok.

Czytaj dalej

Kaplica w Niebieszczanach

Praktycznie zakończono budowę kaplicy cmentarnej w miejscowości Niebieszczany. W 2015 roku wykonano zagospodarowanie terenu wokół kaplicy, dostarczono krzesła.

Czytaj dalej

Będzie bezpieczniej

Gmina Sanok przeznacza rocznie ok. 3 mln złotych na drogownictwo. Bezpieczny i komfortowy dojazd naszych mieszkańców do pracy, domu, czy szkoły w dużej mierze zależy od stanu dróg, który konsekwentnie się poprawia.

Czytaj dalej

W Hłomczy mają kaplicę

Zakończono budowę kaplicy cmentarnej w miejscowościach Hłomcza. Trwają prace związane z budową kaplicy cmentarnej w miejscowościach Niebieszczany.

Czytaj dalej