Ogłoszenia

Marszałek Województwa Podkarpackiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Podkarpackiego obwieszczeniem z dnia 12 marca 2020 r. zawiadamia o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu.

Zmieniony projekt zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (pokój nr 401 i 404) i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego pod adresem: https://bip.podkarpackie.pl/index...

Czytaj dalej

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 171/1 położonej w obrębie Srogów Dolny

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujących część działki nr 810 i część działki nr 811/2, położonych w obrębie Dobra

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 811/2, położonej w obrębie Dobra

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 122/1 położonej w obrębie Tyrawa Solna

Czytaj dalej