Leśnictwo

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działkach leśnych nr 651 oraz 655, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Mrzygłód – mienie wsi Mrzygłód.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 393, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Kostarowce – mienie wsi Kostarowce.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 1067, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna – mienie wsi HŁOMCZA.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz wyrób drewna opałowego na działkach leśnych nr 840 oraz 889, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Dobra.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 423/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DĘBNA.

Czytaj dalej