Łowiectwo

Zgłaszanie szkód łowieckich na terenie Gminy Sanok

Informujemy, że wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wnioski o szacowanie szkód łowieckich można wysyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie na adres e-mail Koła.

Zgodnie z art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020r. poz. 67 ze zm.) szacowania szkód a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół w składający się z:

– przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
– przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
– właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda;

  1. Koło Łowieckie „SĘP” w Sanoku – adre...
Czytaj dalej

Marszałek Województwa Podkarpackiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Podkarpackiego obwieszczeniem z dnia 12 marca 2020 r. zawiadamia o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu.

Zmieniony projekt zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (pokój nr 401 i 404) i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego pod adresem: https://bip.podkarpackie.pl/index...

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 27 listopada 2019r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego “Jarząbek” w Sanoku w sezonie łowieckim 2019/2020

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 28 października 2019r. o planie polowań zbiorowych oraz planie polowań dodatkowych Koła Łowieckiego „RYŚ” w Lesku w sezonie łowieckim 2019/2020r.

 

 

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 22 października 2019r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego “BAŻANT” w Brzozowie w sezonie łowieckim 2019/2020r.

Czytaj dalej