Łowiectwo

Informacja o sposobie zgłaszania szkód łowieckich Koła Łowieckiego ŻUBR w Sanoku

Zgłoszenia szkód łowieckich powstałych na terenach obwodów łowieckich nr 184 pk i 202 pk dzierżawionych przez Koło Łowieckie należy dokonywać drogą pisemną lub elektroniczną na:

adres Koła Łowieckiego: Sanoczek 30, 38-500 Sanok
adres e-mail: kololow.zubrsanok@gmail.com

tel. do Sekretarza: 696 364 242

Czytaj dalej

Dodatkowe polowania zbiorowe na dziki Koła Łowieckiego “Ryś” w Lesku, obw. nr 194 pk

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 16 stycznia 2019r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego “Sęp” w Sanoku.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 16 stycznia 2019r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego “Jarząbek” w Sanoku

Czytaj dalej

Dodatkowe polowania na dziki Koła Łowieckiego “Żubr” w Sanoku

Czytaj dalej