Nieruchomości do dzierżawy

Wykaz nieruchomości lokalowej położonej na terenie miasta Sanoka, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz GOPS w Sanoku

Czytaj dalej

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 236/3 położonej w miejscowości Jędruszkowce

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w miejscowości Mrzygłód i Hłomcza

Czytaj dalej

Informacja o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki oznaczonej nr 60 położonej w miejscowości Dobra

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 337 położonej w miejscowości Sanoczek i część działki nr 237/5 położonej w miejscowości Markowce

Czytaj dalej