Nieruchomości do dzierżawy

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 786 położonej w miejscowości Pisarowce oraz pomieszczenia szatni w WDK w Pisarowcach

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 364 położonej w miejscowości Hłomcza

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce

Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 6 lat, do celów rolniczych, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 1293 położonej w obrębie Mrzygłód

Czytaj dalej