Nieruchomości na sprzedaż

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3

Czytaj dalej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 236/3 położonej w miejscowości Jędruszkowce

Czytaj dalej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce

Czytaj dalej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1934/9 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Sanok, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sanok w Sanoku przy ul. Kościuszki 23, na okres 21 dni, został wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Gminie Sanok, w miejscowości Niebieszczany, oznaczoną działką nr 1934/9.

Czytaj dalej