Nieruchomości na sprzedaż

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 148/71 położonej w miejscowości Międzybrodzie

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 299 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Czytaj dalej

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Sanok wynoszącego 112/144 części nieruchomości położonej w miejscowości Trepcza oznaczonej dz. nr 673, nr 674

Czytaj dalej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 673, nr 674 położonej w miejscowości Trepcza

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sanok oznaczonych dz. nr 44-/2, nr 58/2, nr 225/1, nr 227/4, nr nr 227/6, nr 226/5, położonych w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa

Czytaj dalej