Nieruchomości na sprzedaż

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 310/1 położonej w miejscowości Bykowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Sanok, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sanok w Sanoku przy ul. Kościuszki 23, na okres 21 dni, został wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Gminie Sanok, w miejscowości Bykowce, oznaczoną działką nr 310/1

Czytaj dalej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza

Czytaj dalej

Wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej Gminie Sanok- Miasto, obr. Śródmieście zabudowanej budynkiem na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok

Czytaj dalej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej działkami nr 441/2 i 442/4, położonej w obrębie Zabłotce

Czytaj dalej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż

Czytaj dalej