Ogłoszenia

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 293/2 położonej w miejscowości Stróże Małe

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działkach leśnych nr 651 oraz 655, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Mrzygłód – mienie wsi Mrzygłód.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonych działkami nr 61/2 i 61/3, położonych w obrębie Dębna

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących części działek nr 399/4, 400 i 401/1, położonych w obrębie Dębna

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 640/1, położonej w obrębie Prusiek

Czytaj dalej