Powszechny Spis Rolny 2020

1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020 – jak dokonać samospisu przez internet?

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

  • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki ż...

Czytaj dalej

Nabór kandydatów na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Sanok

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728) Wójt Gminy Sanok ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności  w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Sanok.

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełno...

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie gminy Sanok

Czytaj dalej