Rolnictwo i Łowiectwo

Wzór wniosku producenta rolnego o oszacowanie strat poniesionych w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie zarządzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej

Czytaj dalej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sanoku dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sanoku informuje, że w związku z możliwością uzyskania pomocy finansowej przez właścicieli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, którzy zaprzestali produkcji z powodu obowiązującego zakazu utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń – zasady udzielania pomocy zostały zawarte w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Czytaj dalej

KOWR w Rzeszowie informuje producentów surowca tytoniowego o obowiązku przekazywania corocznej informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego

Czytaj dalej

Informacja o sposobie zgłaszania szkód łowieckich Koła Łowieckiego ŻUBR w Sanoku

Zgłoszenia szkód łowieckich powstałych na terenach obwodów łowieckich nr 184 pk i 202 pk dzierżawionych przez Koło Łowieckie należy dokonywać drogą pisemną lub elektroniczną na:

adres Koła Łowieckiego: Sanoczek 30, 38-500 Sanok
adres e-mail: kololow.zubrsanok@gmail.com

tel. do Sekretarza: 696 364 242

Czytaj dalej