Rolnictwo i Łowiectwo

Marszałek Województwa Podkarpackiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Podkarpackiego obwieszczeniem z dnia 12 marca 2020 r. zawiadamia o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu.

Zmieniony projekt zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (pokój nr 401 i 404) i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego pod adresem: https://bip.podkarpackie.pl/index...

Czytaj dalej

Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok

Wójt Gminy Sanok informuje, że na XVII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 23 grudnia 2019 r. została podjęta uchwała nr XVII/280/19 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie podkarpackim.

Na mocy tej uchwały gminie Sanok została przyznana powierzchnia 23 ha przeznaczona pod uprawy konopi włóknistych.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane założeniem uprawy konopi włóknistych w 2020 roku, powinny zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwrócić się do Wójta Gminy Sanok z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uprawę (w zał.).

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Le...

Czytaj dalej

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza rolników do udziału w Programie Konopnym

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu powołał do realizacji Program Konopny, którego celem jest upowszechnienie upraw polskich odmian konopi przemysłowych.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego Programu można uzyskać pod adresem:  https://www.programkonopny.pl/program-konopny.html oraz w poniższych załącznikach.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 27 listopada 2019r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego “Jarząbek” w Sanoku w sezonie łowieckim 2019/2020

Czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 28 października 2019r. o planie polowań zbiorowych oraz planie polowań dodatkowych Koła Łowieckiego „RYŚ” w Lesku w sezonie łowieckim 2019/2020r.

 

 

Czytaj dalej