Rolnictwo

Konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027

Wójt Gminy Sanok informuje, że do dnia 15 lutego 2021 r. trwa pierwszy, społeczny etap konsultacji projektu Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027.

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu Strategicznego dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny internetowy formularz (zgłoszenie jest w pełni anonimowe – nie wymaga podania żadnych danych osobowych).

Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2021-2027 i inne dokumenty dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov...

Czytaj dalej

Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

Czytaj dalej

Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok w 2021 roku

Wójt Gminy Sanok informuje, że na XXIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 30 listopada 2020 r. została podjęta uchwała nr XXIX/497/20 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie podkarpackim.

Na mocy tej uchwały gminie Sanok została przyznana powierzchnia 29 ha przeznaczona pod uprawy konopi włóknistych.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane założeniem uprawy konopi włóknistych w 2021 roku, powinny zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwrócić się do Wójta Gminy Sanok z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uprawę (wzór w zał.).

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Referacie Rolnic...

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020 – infolinia spisowa

Od 16 września 2020 r. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego.

UWAGA!!! Rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Kto wbrew obowiązkowi odmawia udzielenia informacji w spisie powszechnym podlega karze grzywny!

Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Czytaj dalej

Punkt spisowy w Urzędzie Gminy Sanok

Nie posiadasz w domu Internetu lub potrzebujesz pomocy w dokonaniu samospisu w PSR 2020?

W urzędzie Gminy Sanok w pokoju nr 302 na III piętrze zostało przygotowane stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, z którego może skorzystać każdy użytkownik gospodarstwa rolnego chcący dokonać samospisu internetowego poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Pracownicy Gminnego Biura Spisowego w razie potrzeby pomogą Ci wypełnić formularz.

Przed wizytą prosimy skontaktować się z Urzędem Gminy w celu umówienia wizyty, dzwoniąc pod jeden z podanych nr: 13 46 56 552 lub 13 46 56 586.

Czytaj dalej