Rolnictwo

ARiMR informuje że w dniu 17 czerwca upływa termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za rok 2021

Czytaj dalej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o wsparciu za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku

Od 7 do 30 czerwca 2021 r. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rolnicy-ktorzy-poniesli-w-2020-r-straty-w-uprawach-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosfe.html).

Czytaj dalej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Czytaj dalej

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń

Czytaj dalej

KOWR informuje o uruchomieniu elektronicznego formularza deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno- spożywczych- FPZ f1

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a także mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, w dniu 29 kwietnia 2021r. na platformie eRolnik zakończono prace mające na celu wdrożenie formularza Deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno- spożywczych- FPZ f1, umożliwiający uczestnikom funduszy promocji złożenie niniejszego dokumentu drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

W związku z powyższym informujemy o:

  1. obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno- spożywczych;
  2. obowiązku złożenia deklaracji do OT KOWR, właściwego ze względu na adres siedziby prze...
Czytaj dalej