Rolnictwo

1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020

Czytaj dalej

Uprawa maku i konopi włóknistych w 2021 roku

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w terminie do dnia 9 września 2020 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy.
Wobec powyższego proszę zainteresowane podmioty o pisemne zgłaszanie do Urzędu Gminy Sanok w terminie do dnia 2 września 2020 r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Sanok.

W powyższym zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania/ adres s...

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020 – jak dokonać samospisu przez internet?

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

  • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki ż...

Czytaj dalej

„Rolnictwo dla środowiska – środowisko dla rolnictwa”

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej  https://www.schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46 ulotkę pt: „Rolnictwo dla środowiska – środowisko dla rolnictwa”. Ulotka w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Czytaj dalej