Różne

Ogłoszenie Wójta Gminy Sanok o sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych Gminy Sanok

Ogłoszenie dotyczy drewna tartacznego pozyskanego z działki o nr ewidencyjnym 370 położonej w miejscowości Liszna, stanowiącej własność Gminy Sanok – gatunku modrzew europejski i świerk pospolity w ilości 2,55 m3 w tym: modrzew europejski 0,37 m3 drzewo zdrowe, świerk pospolity w ilości 0,77 m3 drzewo zdrowe oraz 1,41 m3 drzewo suche.

 

Czytaj dalej

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – Lokalny Program Rewitalizacji

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 27/2017

Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Czytaj dalej