Zespoły boisk ORLIK

HARMONOGRAM funkcjonowania Orlika w Trepczy MARZEC 2017

Czytaj dalej

HARMONOGRAM funkcjonowania Orlika w Prusieku MARZEC 2017

Czytaj dalej

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych ”Moje boisko – Orlik 2012”

  1. Boiska są czynne zgodnie z miesięcznym harmonogramemorlik_logo
  2. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
  3. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
  4. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
  5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez administratora.
  6. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z administratorem obiektu.
  7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
  8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
  9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przezna...
Czytaj dalej

„Biały Orlik” w Trepczy

bialy-orlik-sanok-logo_0Projekt „Instowanie składanego lodowiska sezonowego p.n. „Biały Orlik” w miejscowości Trepcza przy Zespole Szkół został dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Rządowego Programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Został zrealizowany w ramach „Pilotażowego Programu Budowy Składanych Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych BIAŁY ORLIK”.

Czytaj dalej