Certyfikat Wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie dla Trepczy

W dniu 5 czerwca 2017 r., po trzyletnim okresie przygotowawczym,  Dyrektor Zespołu Szkół w Trepczy Leontyna Krowiak odebrała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie Małgorzaty Rauch Certyfikaty przyjęcia Gimnazjum w Trepczy i Szkoły Podstawowej  w Trepczy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.

Był to efekt pracy nauczycieli i uczniów, wielu wysiłków podejmowanych w celu spełnienia zadań, szeroko zakrojonej promocji zdrowego stylu życia i eliminowania złych nawyków żywieniowych.
Koordynatorkami programu były panie  Wioletta Burdziak- Zabłotny i  Bożena Zarzyka. Kolejnym krokiem wg koordynatorek będzie realizowanie zdań, które pozwolą szkole uzyskać certyfikat krajowy.