“Cichy zakątek” – gotowy

Szkoła Podstawowa w Strachocinie, dzięki pozytywnej ocenie wniosku złożonego w ramach naboru do Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych, mogła przystąpić do realizacji projektu pt. „Cichy zakątek”. W ramach zadania zagospodarowano wewnętrzny plac tzw. patio i obejście, gdzie nasadzono rośliny i krzewy ozdobne.

W pracach brali udział uczniowie, nauczyciele i rodzice we współpracy z ogrodnikiem. „Cichy Zakątek” wzbogaci wiedzę przyrodniczą, ekologiczną i estetyczną uczniów oraz będzie służył do ukojenia ich nerwów przed sprawdzianami i klasówkami. Dzięki projektowi obejście szkoły zyskało nowe, piękniejsze oblicze. Mamy nadzieję, że miejsce to będzie służyło całej społeczności szkolnej. Projekt zrealizowany został dzięki dofinansowaniu w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.