Cmentarz Żołnierzy Słowackich w miejscowości Załuż został odrestaurowany dzięki współpracy Gminy Sanok z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Słowacji

Gmina Sanok otrzymała środki finansowe z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej na odbudowę cmentarza wojennego Armii Słowackiej w Załużu. Zakres prac w 2019 r. obejmował wykonanie robót remontowo – konserwacyjnych infrastruktury Cmentarza Żołnierzy Słowackich w miejscowości Załuż tj.

  • PRACE PORZĄDKOWE I AGROTECHNICZNE polegające min. na odmłodzeniu drzew, karczowaniu pni, obsadzenie kwietników
  • ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH ORAZ IMPREGNACJA polegające na oczyszczeniu i wypolerowaniu krzyża, malowaniu łańcuchów ogrodzeniowych, impregnacja muru z płyty piaskowca
  • REMONT SCHODÓW Z PŁYT BETONOWYCH – polegający na rozebraniu istniejących schodów, wymianie zniszczonych obrzeży i płytek chodnikowych oraz ponownym wykonaniu schodów
  • WYKONANIE BRAMKI WEJŚCIOWEJ – montaż bramki dwuskrzydłowej wejściowej na cmentarz, ze stali kutej
  • WYKONANIE ORAZ MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH – Wykonanie tablicy granitowej o wymiarach 45x30cm z grawerem o treści „SLOVENSKY VOJNSKY CINTORIN 1939-1945”, wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 150x100cm w dwóch językach PL/SK

    Kwota wykonania prac w 2019 r. wyniosła 43 698,78 zł

Natomiast w 2020 roku wykonano kolejną część prac, których wartość wyniosła 22 975,00 zł, a ich zakres obejmował:

  • WYKONANIE PLACU POSTOJOWEGO – polegające na wykonaniu krawężnika na ławie betonowej oraz utwardzeniu kruszywem łamanym
  • WYKONANIE DOJŚCIA DO SCHODÓW – polegające na wykonaniu chodnika z obrzeży betonowych oraz płytek chodnikowych
  • WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY – ławki, kosza na śmieci oraz stojaka na rowery