Czas na podsumowanie

Zakończenie roku szkolnego już za nami. Dla wielu uczniów był to czas wytężonej pracy umysłowej, która zaowocowała sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Słowa uznania należą się m. in. Marcie i Bartoszowi, uczniom Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach, którzy 19 czerwca odebrali z rąk dyrektora Mariana Proćko nagrodę oraz dyplom za szczególne osiągnięcia naukowe.

Uczniowie wzięli udział w „Konkursie na Najlepszego Anglistę w powiecie sanockim pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka”. Zmagania odbyły się 14 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku i była to już VII edycja konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8)  oraz gimnazjalnych.

 

Tytuł laureatki konkursu w kategorii klas ósmych zdobyła Marta Sieczkowska (kl. 8 A).

Natomiast finalistą klas siódmych został Bartosz Jabczanka (kl. 7B). Uczniów do konkursu przygotowała pani Joanna Storoszczuk-Janusz. 

 

Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu jest pani Anita Rzemińska, nauczycielka języka angielskiego w SP nr 1 w Sanoku. Podobnie jak w poprzednich latach  konkurs został wpisany na listę konkursów Kuratora Oświaty uwzględnianych przy rekrutacji do szkół średnich. Jego celem było m.in. rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z nauką języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki oraz wspieranie ich uzdolnień.