CZEK o wartości 30 tysięcy złotych już u nas!

W dniu dzisiejszym Gmina Sanok otrzymała czek na kwotę 30 000 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego służącego nauce zdalnej.
W ramach pozyskanej kwoty Gmina zakupi 12 laptopów z dostępem do Internetu, które już niebawem trafią w ręce uczniów czterech szkół z terenu Gminy Sanok tj. SP w Strachocinie, SP w Falejówce, SP w Pakoszówce oraz SP w Prusieku, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów szkół. Jak wcześniej informowaliśmy, po zakończeniu zdalnego nauczania pozyskany sprzęt trafi do w/w szkół i będzie wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt będzie dobrze służył naszym uczniom.

Spółce GAZ-SYSTEM jeszcze raz dziękujemy za otrzymane wsparcie!