Dla kogo sanatorium?

Każda osoba ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych może skorzystać z bezpłatnej, ambulatoryjnej lub stacjonarnej rehabilitacji leczniczej.

Lecznictwo uzdrowiskowe skierowane jest przede wszystkim do osób przebywających na zwolnieniu lekarskim, które są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy.

W 2018 roku z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS skorzystało w Polsce 90 tys. osób, a w wojewódzkim podkarpackim – prawie 2 tys. ubezpieczonych.

 

Wyjazd do sanatorium

Do sanatorium skierowanie może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub inny lekarz, który rozpoznał u chorego schorzenie wymagające rehabilitacji. Wniosek wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby należy złożyć w ZUS. W przypadku pozytywnego wydania orzeczenia o potrzebie rehabilitacji pacjent kierowany jest do ośrodka rehabilitacyjnego. Koszty pobytu wraz z dojazdem pokrywa Zakład.

Lekarz orzecznik ZUS może również wystawić choremu zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, przy ustalaniu uprawień do świadczenia rehabilitacyjnego podczas orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych.

 

Pobyt w sanatorium

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni, jednak czas ten może zostać przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS w przypadku pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji i wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy.

Po zakończonej rehabilitacji pacjent otrzymuje kartę informacyjną, w której zawarte są szczegóły dotyczące przebiegu rehabilitacji oraz opinię odnośnie stanu zdrowia w aspekcie powrotu do pracy.

Średni czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium wynosi około 3 miesiące.

Jeśli w danym terminie ubezpieczony nie może wyjechać do sanatorium, musi powiadomić o tym ZUS. Zmiana jest możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie za zgodą Głównego Lekarza Orzecznika.

 

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program rehabilitacji w prawie stu ośrodkach w Polsce, m.in. w Ciechocinku, Krynicy, Nałęczowie, Kołobrzegu, Polańczyku, Iwoniczu czy Rymanowie Zdroju. W tym roku ZUS planuje podpisanie umów z kolejnymi placówkami. W drugim kwartale ruszy konkurs na wybór ośrodków, które będą realizowały wczesną rehabilitację powypadkową. W ramach rehabilitacji Zakład gwarantuje 5-6 zabiegów leczniczych dziennie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl