Dobiega końca rewitalizacja Parku Dworskiego w Markowcach

W najbliższym czasie ukończone zostaną prace związane z „Rewitalizacją i zagospodarowaniem zabytkowego parku w Markowcach”, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Będzie to jedna z perełek na terenie gminy Sanok, którą warto zobaczyć. 

I etap zrealizowany końcem 2019 roku obejmował rewitalizację i pielęgnację zieleni. Drzewa obumarłe, nie rokujące szans na przeżycie zostały usunięte. Przerzedzono liczne samosiewy drzew i krzewów w efekcie wyeksponowano starodrzew tworzący parasol drzew, stworzono warunki do lepszego wzrostu młodych sadzonek i wyeksponowano ciekawy układ fizjograficzny terenu.
W ramach II etapu przeprowadzono prace związane z wysypaniem ścieżek spacerowych, wykonaniem schodów oraz nowych nasadzeń m.in. drzew gatunku: dąb szypułkowy, grab pospolity, brzoza brodawkowata, magnolia drzewiasta oraz krzewów: hortensja bukietowa, lilak koreański, jaśminowiec i kłokoczka południowa. Ustawiono elementy małej architektury: drewnianą altanę, a przy ścieżkach spacerowych drewniane ławki i kosze na śmieci. W czterech miejscach parku pojawią się tablice informacyjne przedstawiające historię, różnorodne bogactwo flory i fauny tego terenu oraz informacje dotyczące podobnych form ochrony przyrody występujących na obszarze gminy Sanok. Główną i do tej pory niespotykaną atrakcję parku stanowić będą dwie interaktywne ławeczki pozwalające słuchaczowi przenieść się w historię miejscowości Markowce oraz bliżej poznać otaczającą słuchacza przyrodę.
Park bez wątpienia stanie się atrakcją turystyczną – miejscem, gdzie można odpocząć i wsłuchać się w odgłosy natury.

 

 

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rewitalizację i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w gminie Sanok.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 06.2020 r.

Wartość projektu: 346 tys. zł

Dofinansowanie: 220 tys. zł