Dobiegł końca planowany zakres prac budowlanych w budynku Ośrodka Zdrowia i OSP w Pisarowcach

W połowie czerwca zakończono planowany zakres prac budowlanych, związanych z rozbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej o funkcji usługowej – Ochotnicza Straż Pożarna i Placówka Ochrony Zdrowia w Pisarowcach.
W dniu dzisiejszym dokonano końcowego odbioru robót budowlanych oraz podpisano protokół odbioru w/w prac budowlanych. Jest to zwieńczenie planowanego zakresu robót, w ramach którego dobudowano klatkę schodową, wykonano pokrycie dachu na nowej części budynku oraz wymianę pokrycia na istniejącym budynku, a także wykonano szyb windy. Na obecnym etapie wartość zrealizowanych robót w 2020 roku wyniosła 100 tyś. zł.