Dobre wieści dla DOBREJ! Możliwa kolejna inwestycja na terenie Gminy Sanok

Dzięki oszczędnościom przetargowym uzyskanym w projekcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok” oraz dzięki przychylności Rady Gminy Sanok, inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków obejmie również miejscowość Dobra!