DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA FIRM – NABÓR OD 5 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

Od 5 września br. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzić będzie I nabór na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych – subregion „SK”

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.[fb_button]

Rekrutacja do projektu potrwa do 25 września 2017r.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT?

Do projektu zapraszamy mikro (w tym os. samozatrudnione), małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracowników), które mają siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na dzień podpisania umowy promesy na obszarze subregionu „SK” województwa podkarpackiego tj.: krośnieńskiego grodzkiego i ziemskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego.

W ramach projektu zostanie zrekrutowanych 337 firm z sektora MŚP i 1045 (460 kobiet) ich pracowników.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą starać się o dofinansowanie na zakup usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Usługi rozwojowe to szerokie pojęcie obejmujące różnego rodzaju wsparcie, m.in.: szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, egzaminy, różnego rodzaju doradztwo, coaching, mentoring.

Usługa musi być świadczona zgodnie z ustalonymi limitami na osobę i firmę:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych) – limit na pracownika: 4 200,00 (słownie: cztery tysiące dwieście złotych), dofinansowanie 70 %, maks. dofinansowanie 80 %;
  • Małe przedsiębiorstwo – 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) – limit na pracownika: 3 600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych), dofinansowanie 60 %, maks. dofinansowanie 70 %;
  • Średnie przedsiębiorstwo– 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) – limit na pracownika: 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych), dofinansowanie 50 %, maks. dofinansowanie 60 %;

Już dziś zachęcamy, aby zarejestrować się w BUR – Bazie Usług Rozwojowych na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin projektu dostępne są na stronie internetowej www.pigkrosno.pl, w stałym punkcie w Krośnie oraz w Sanoku, jak również w mobilnych punktach: w Jaśle, w Strzyżowie, w Ustrzykach Dolnych, w Brzozowie i w Lesku.

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37.
Biuro projektu czynne w godz. od 7.30 do 15.30.
www.pigkrosno.pl

https://www.facebook.com/dofinansowaneszkoleniadoradztwo/