Dofinansowanie dla Klubu “Senior+” w Mrzygłodzie!

Radosna wiadomość dla naszej gminy! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020, dotyczącego m.in. rozbudowywania sieci Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.

Z pośród ponad 700 wniosków, które wpłynęły do tegorocznej edycji programu, Klub Seniora w Mrzygłodzie został doceniony i otrzymał ponad 40 tyś. zł dofinansowania na bieżące funkcjonowanie.
Klub “Senior+” zwiększa aktywność uczestnictwa starszych osób w życiu społecznym, w którym nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale mają także zapewnione posiłki i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Klub Seniora w Mrzygłodzie dla swoich podopiecznych prowadzi szereg warsztatów m.in. kulinarne, dietetyczne, krawieckie, rękodzielnicze, muzyczne oraz zajęcia fitness – wszystkie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Natomiast na przełomie kwietnia i maja planowane są kolejne nowe warsztaty dla seniorów – teatralne.
W ramach otrzymanych środków Mrzygłodzki Klub Seniora częściowo zrealizuje bieżące potrzeby m.in. zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń i warsztatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących warsztaty.

 

W tegorocznej edycji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu przeznaczyło
80 mln zł.

 

 

 

Źródło: www.gov.pl; www.senior.gov.pl;