Dofinansowanie projektów edukacji matematycznej

Rusza program na dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Organizatorem jest Fundacja mBanku. Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa przez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.
Wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu przez cały rok,
a każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie
3 razy. Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.

Zgłoszenia można wysyłać drogą mailową w terminie:

22 listopada 2019
19 grudnia 2019

Wnioski mogą składać:

1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad
1 rok;
2. Uczelnie wyższe;
3. Biblioteki;
4. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Wsparcie można uzyskać na:

1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki).
2. Projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe  osoby i ich odkrycia w dziedzinie

Budżet przeznaczony na dotacje wynosi 660.000 zł bez wymogów wkładu własnego.

Źródło oraz więcej informacji można uzyskać poniżej:

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

Kontakt:

https://www.mbank.pl/mfundacja/kontakt/