Dofinansowanie w programie “Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

W ramach konkursu grantowego można uzyskać dotacje na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym nastawieniem na powstanie lub aranżację zielonych miejsc takich jak:
a) roślinny mural,
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,
c) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji publicznej,
d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy,
e) inny projekt zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.

 

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 500.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 5.000 – 10.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Dopuszczalne jest pozyskanie środków z innych źródeł takich jak jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje pozarządowe, ale z wyłączeniem innych fundacji korporacyjnych, w szczególności fundacji bankowych lub założonych przez instytucje finansowe.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym nastawieniem na powstanie lub aranżację zielonych miejsc takich jak:
a) roślinny mural,
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,
c) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji publicznej,
d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy,
e) inny projekt zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Dofinansowanie otrzyma 68 organizacji, w tym:
– 20 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 10.000 złotych,
– 30 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 7.000 złotych,
– 18 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 5.000 złotych.
Koszty niekwalifikowalne:
– wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji;
– koszty niezwiązane bezpośrednio z projektem,
– kosztów związane z działalnością gospodarczą organizacji (koszty księgowości, opłaty za internet, prąd itp.),
– koszty związane z działalnością polityczną i religijną,
– kary, grzywny, mandaty, podatki.
Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy).
W przypadku uzyskania rekomendacji od dyrektora oddziału Banku Santander wnioskodawca uzyskuje maks. 3 dodatkowe punkty podczas oceny projektu.
Rekomendacja dyrektora oddziału odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, na platformie grantowej.
Termin składania wniosków:
27 stycznia – 2 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/#tabs_desc_746_2
Kontakt:  
https://fundacja.santander.pl/kontakt

Ważne POWSTANIE LUB ARANŻACJA ZIELONYCH MIEJSC


Wysokość wsparcia 100%, 5.000 – 10.000 zł.


Budżet programu 500.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

  • Tak

Partner zagraniczny

  • Nie

Finansowanie

  • zaliczka

Wnioskodawca

  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury

Rodzaj wsparcia

  • dotacja
źródło informacji:  https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/#tabs_desc_746_2
                               https://granty.pl/399565/