Dofinansowanie z Funduszu Naturalnej Energii dla projektu w ZAŁUŻU

Tegoroczna edycja konkursu skupiała się wokół czterech tematów wybranych spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Wnioskujący w swoich projektach odpowiadali na wyzwania związane ze zmianami klimatu, gromadzeniem i racjonalnym wykorzystaniem wody oraz oszczędzaniem energii i korzystaniem z jej alternatywnych źródeł. W ramach proponowanych działań bardzo często pojawiały się inwestycje wspierające małą retencję, tworzenie łąk kwietnych dla zapylaczy, a także eksperymentowanie z użyciem pomocy dydaktycznych, które umożliwiają w praktyczny i bezpośredni sposób zwiększyć świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

W tym roku na XI edycję konkursu Fundusz Naturalnej Energii, ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wpłynęło aż 221 projektów o dofinansowanie. Jury nagrodziło 48 projektów, a w tym zaszczytnym gronie zwycięzców znalazł się projekt Gminy Sanok pn. „BIOOGRODY szansą dla przyrody” z realizacją w miejscowości Załuż. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.