Dofinansowanie z Funduszu Solidarności dla Gminy Sanok na remont drogi “na Dolinki” w Załużu!

Pod koniec marca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzono Wykaz przedsięwzięć o przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, zgodnie z którym Gmina Sanok otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 187 249,35 zł na realizację zadania pn. “Remont drogi “na Dolinki” dz. nr ew. 173/1, 173/2 w km 0+130 – 1+1800 w miejscowości Załuż”.

Nabór wniosków dotyczył samorządów, które ucierpiały na skutek powodzi, jakie miały miejsce w czerwcu 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego. Środki z Funduszu zostaną przeznaczone na przywrócenie stanu technicznego drogi sprzed powodzi. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację niniejszego zadania.