Dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego na walkę ze skutkami klęsk żywiołowych na terenie Gminy Sanok

224 000, 00 zł! Taką kwotę dofinansowania Gmina Sanok otrzymała decyzją Wojewody Podkarpackiego na realizację zadania pn. Remont drogi ,,Na Białą Górę” działki nr ewid. 1211, 1213, 1113 w miejscowości Trepcza oraz 177, 217, 236 w miejscowości Międzybrodzie w km 0+000 – 2+000.
Dzięki
pozyskanym środkom finansowym przeprowadzony zostanie remont drogi do miejscowości Międzybrodzie (za Sanem) na odcinku 2 km obejmujący swoim zakresem m.in. ułożenie nowej nawierzchni oraz obsypanie poboczy.