Dokonałeś samospisu? Weź udział w Loterii i zdobądź jedną z setek nagród

 

Aby wziąć udział w Loterii, należy do 30 czerwca 2021 r. dokonać spisu powszechnego na stronie spis.gov.pl. Po dokonaniu samospisu i wyrażeniu chęci wzięcia udziału w Loterii, uczestnik za pośrednictwem wiadomości e‑mail i w Aplikacji od GUS, otrzyma unikatowy 10‑znakowy, alfanumeryczny Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu., który należy zachować. Kod ten będzie służył do dokonania Zgłoszenia do Loterii. Zgłoszenia do Loterii można dokonać za pośrednictwem strony loteria.spis.gov.pl.

W Loterii może wziąć udział osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia do 31.03.2021 oraz która w Okresie Promocyjnym dokonała samospisu internetowego za pośrednictwem Aplikacji, a następnie w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń zarejestrowała Zgłoszenie udziału w Loterii, za pośrednictwem Strony Internetowej.

Nagroda I Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. W sumie jest 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) Nagród I Stopnia w Loterii.

Nagroda II Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 500,00 (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. W sumie jest 960 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt) Nagród II Stopnia w Loterii.

Nagroda Główna w postaci samochodu Toyota Yaris wraz z polisą ubezpieczeniową obejmującą roczny pakiet ubezpieczeniowy składający się z OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24h, AC pełne z ryzykiem kradzieży wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 7.650,00 zł.

Jesteśmy już na półmetku losowań. Zostały jeszcze 3 szanse na wygranie nagród I i II stopnia o wartościach 1000 zł i 500 zł

 

 

Najbliższe losowanie 18.06.2021r.

14 lipca 2021r. odbędzie się losowanie nagród głównych w postaci 16 samochodów.